128. dandár törzs felvételei. Bosznia-Hercegovina

128. dandár törzs felvételei. Bosznia-Hercegovina. 2.

128. dandár törzs felvételei. Szerbiai hadjárat, 1915 őszén

68. egészségügyi oszlop

9. népfelkelő hadtáp dandár törzs. Szerb harctér, 1914.

A 128. honvéd dandár a Stochod fronton /orosz harctér/ 1917 szeptemberéig. 1917 szeptembertől a háború befejezéséig az olasz fronton.

A 128. honvéd dandár az orosz fronton /Styr és a Stochod front/ Az 1916. nyári nagy Brussilow támadás időszaka.

A 39. honvéd hadosztály csapatainak életéből. 10. és 11. honvéd gyalogezredek. 1916. aug-szept. Galícia.

A 70. honvéd gyaloghadosztály anyaga. Pétery (Reiner) Béla ezredes hagyatéka

A 8. honvéd huszárezred 1. világháborús albuma

A Brenta völgy védelmi szakasz (10. honvéd gyalogezred)

A cs. és kir. 14. repülőszázaddal kapcsolatos album (Gazsó Ede repülő tizedes emlékalbuma)

A cs. és kir. 39. debreceni gyalogezred életéből fényképek

A cs. és kir. debreceni 39. gyalogezred az olasz fronton (dr. Czermann András emlékalbuma)

A cs. és kir. debreceni 39. gyalogezred az olasz fronton (dr. Czermann András emlékalbuma) 2.

A halott üteg a 10. tábori ágyús ezred egyik ütege a 2. lembergi csatában, 1914. szept. 6-11.

A m. kir. 20. honvéd gyaloghadosztály az első világháborúban

A Monte San Gabriele és környéke (1. honvéd gyalogezred)

A nagyváradi Isonzo honvédszobor leleplezése 1917. évben

A varasdi 10. honvéd huszárezred 6. századának életéből. Szerb harctér, 1914.

A volt cs. és kir. 11. számú hadi repülőszázad és egyéb repülőszázadok életéből vett képek

A volt székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred az olasz harctéren

A XV. Hadtest emlékalbuma. Egy évi állásharc az Isonzo fronton 1915-1916.

Album a 30. honvéd gyalogezredről

Album a 30. honvéd gyalogezredről 2.

Albumok a volt m. kir. 305. honvéd gyalogezred életéből (Dr. Mike Gyula tartalékoshadnagy, ezredsegédtiszt gyűjtése)

Ausztriai hősi temetők

Az 1. hadsereg hadtápparancsnokság felvételei

Az 1. hadsereg hadtápparancsnokság ruhagyára. Orosz harctér, 1915-1917.

Az 5. hadsereg balszárnyán Felvételek a cs. és kir. haditengerészet 1. világháborús szerepléséről

Az első világháború magasabb parancsnokai

Banfield Gottfried báró sorhajóhadnagy tengerészeti repülő és Pál Andor főhadnagy a 38. repülőszázad megfigyelő tisztjének fényképei

Besztercebányai 16. honvéd gyalogezred

Canáltól Vasig (1. honvéd gyalogezred)

Cs. és kir. 1115. sz. tábori kórház 1917. nyarán. Kosna Beszterce-Naszód Vármegye

Cs. és kir. 24. repülőszázad olasz fronti képei

Cs. és kir. 25. gyalogezred 1. világháborús albuma

Cs. és kir. 25. gyalogezred Galíciában (Ruzsonyi Béla hagyatékából)

Cs. és kir. 28. repülőszázad albuma

Cs. és kir. 39. repülőszázad albuma

Cs. és kir. 53. gyaloghadosztály felvételei

Cs. és kir. 82. gyalogezred albuma a Románia elleni hadjárat idejéből (vitéz jobaházi Horváth László főhadnagy hagyatéka)

Cs. és kir. haditengerészet

Cs. és kir. haditengerészet, Dunai Flottilla, M. kir. Folyamőrség

Cs. és kir. Haditengerészet (Dunai monitorok, őrnaszádok, torpedó naszádok)

Cs. és kir. Haditengerészet-Gárdos Ignác hagyatéka-„Erzherzog Franz Eugen” hadihajó

Császári és király légierő 1914-1915

Emlékek 1915-ből

Erdély védelme. Magyaros. (10. honvéd gyalogezred)

Erdély védelme. Üldöző harcok. 1916. október (10. honvéd gyalogezred)

Felvételek a volt m. kir. nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred életéből. (Kovács Ferenc t. főhadnagy hagyatékából)

Felvételek a volt m. kir. nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred életéből. (Kovács Ferenc t. főhadnagy hagyatékából) 2.

Felvételek a volt m. kir. nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred életéből. (Kovács Ferenc t. főhadnagy hagyatékából) 3.

Felvételek a volt m. kir. nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred életéből. (Kovács Ferenc t. főhadnagy hagyatékából) 4.

Felvételek a volt m. kir. nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred életéből. (Kovács Ferenc t. főhadnagy hagyatékából) 5.

Felvételek a volt m. kir. nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred életéből. (Kovács Ferenc t. főhadnagy hagyatékából) 6.

Felvételek a cs. és kir. 34. repülőszázad életéből. Olaszt front 1917-1918 (Tomka János hadnagy repülő megfigyelő tiszt gyűjtése)

Felvételek a cs. és kir. 9. hadosztály életéből (Isonzo front 1915-1916)

Felvételek a Sávoly dandár csapatainak életéből. Főleg a Toporucz-Rararance harcok. 1916. január

Felvételek a szegedi 3. honvéd huszárezred életéből

Felvételek a VII. hadtest arcvonaláról

Felvételek a volt kassai 9. honvéd gyalogezred életéből

Felvételek a volt kassai 9. honvéd gyalogezred életéből 2.

Felvételek a volt kassai 9. honvéd gyalogezred életéből 3.

Felvételek a volt kassai 9. honvéd gyalogezred életéből 4.

Felvételek a volt kassai 9. honvéd gyalogezred életéből 5.

Felvételek a volt kassai 9. honvéd gyalogezred életéből 6.

Fényes Pál fényképgyűjteménye az 1. világháborúból

Fényképek a 20. népfölkelő honvéd gyalogezredről

Fényképek a 6. gyalogezredről

Fényképek a szerb frontról (Görgey Lajos vezérőrnagy hagyatéka)

Fényképfelvételek a M. Kir. Honvédelmi Ministerium Hadsegélyező Hivatalának működéséről

Gorlicei áttörés emlékalbuma

Hadi Album 1914-1916 (M. kir. 20. honvéd gyaloghadosztály albuma)

Hadsegélyező hivatal emlékalbum

Hoffmann hadtest 1.

Hoffmann hadtest 2.

Horthy Miklós a Novarán

Illavszky István (ajándékozó nagyapja) trencséni rendőrkapitány képei (1.old.) Illavszky István Ödön ludovikás tiszt, hivatásos őrnagy felvételei az I. világháborúból

József Műegyetem hadikórház

Jugoszláviai hősi temetők 1.

Jugoszláviai hősi temetők 2.

Jugoszláviai hősi temetők 3.

Jugoszláviai hősi temetők 5.

Jugoszláviai hősi temetők 6.

Jugoszláviai hősi temetők 7.

Jugoszláviai hősi temetők 8.

Jugoszláviai hősi temetők 9.

Képek a miskolci 10. honvéd gyalogezred életéből

Képek a miskolci 10. honvéd gyalogezred életéből. Orosz és román front.

Kivonulás, kirándulás, cabaret (1. honvéd gyalogezred)

Kovács Gyula okleveles mérnök albuma az 1915. évi szerbiai hadjáratról

Lengyelországi hősi és hadifogoly temetőkről és sírcsoportokról

M. kir. 17. székesfehérvári honvéd gyalogezred fényképei

M. kir. 7. honvéd tábori ágyús ezred a keleti fronton

M. kir. 7. honvéd tábori ágyús ezred a keleti fronton (2.)

M. kir. budapesti 1. honvéd gyalogezred az 1. világháborúban

M. kir. Rokkantügyi Hivatal Pozsonyi Intézete

Magyarországi hősi és hadifogoly temetőkről és sírcsoportokról

Magyaros védelme (10. honvéd gyalogezred)

Markadortól Canálig (1. honvéd gyalogezred)

Montenegro elfoglalása

Mozgósítás

Német hősi temető

Orosz-román front. 1917. áprilisától augusztusig. (11. honvéd gyalogezred)

Ostffyasszonyfa hadifogolytábor 1915-1918

Ostffyasszonyfa hadifogolytábor 1915-1918 (2.)

Ostffyasszonyfa hadifogolytábor 1915-1918 (3.)

Piavei átkelés

Przemysli emlékalbum

Queró és környéke (1. honvéd gyalogezred)

Repülő emlékek, 14. repülőszázad

Repülőgép alkatrészek és egyéb műszaki eszközök, berendezések

Repülőgépjavító műhely

Román front 1916-1918. (11. honvéd gyalogezred, Petrides Jenő)

Románia-Erdélyi hősi és hadifogoly temetőkről és sírcsoportokról

Segusinotól Queroig (1. honvéd gyalogezred)

Szibériai hadifogság

Váci úti hadikórház

Vegyes frontfelvételek

Vidám órák komoly időkben. Szurmay hadsereg csoportparancsnokság 1914-15 iki stb. hadjárataiban. Schramm Viktor /1865-1929/ festő első világháborús karikatúrái.

Wiener Neustadt - Fischamend-i repülőgépgyár 1917-1918 (Fotó:Winkelmayer Ottó)